สถาบันพลาสติก จัดมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน PPE ให้แก่ โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

สถาบันพลาสติก จัดมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน PPE ให้แก่ โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19

ทั้งนี้ กลุ่มดาวประเทศไทย ยังสนุบสนุนเงินช่วยเหลือสำหรับให้สถาบันฯ นำไปจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย.

#CSR #สถาบันพลาสติก

ดาวน์โหลด