สถาบันพลาสติก หนึ่งในภาคีเครือข่ายสำคัญ ในการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการมือวิเศษxวน ของ PPP PLASTICS

 

 

สถาบันพลาสติก หนึ่งในภาคีเครือข่ายสำคัญ ในการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการมือวิเศษxวน ของ  PPP PLASTICS

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
“โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” หรือ “PPP Plastic”

ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” และปล่อยคาราวานรถ “ถังวนถุง” ของ “โครงการมือวิเศษ x วน” เพื่อกระจายรับถุงและบรรจุภัณฑ์ ฟิล์มพลาสติกกลับมารีไซเคิล กว่า 300 จุด ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ, นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายโครงการฯ ทั้ง 19 หน่วยงาน ให้เกียรติ เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมแสดงพลังกันในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ทั้งนี้ นายคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้แทนจากสถาบันพลาสติก ได้เข้าร่วมเปิดพิธีและผลักดันโครงการนี้ ให้ขับเคลื่อนออกสู่สายตาประชาชนได้อย่างสมบูรณ์