นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เข้าร่วมเปิดงาน รวมพลังขับเคลื่อน Circular in Action - ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดDrop point

 

 

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เข้าร่วมเปิดงาน
รวมพลังขับเคลื่อน Circular in Action - ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดDrop point...

           โดย โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics ภายใต้การนำของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดงานแสดงพลังความร่วมมือ Circular in Action - Drop Point of Used Plastic หรือ ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพอยต์ โดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กว่า 50 องค์กรของประเทศไทย ร่วมกันแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อนการนำพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำวนกลับมาใช้งานได้อีกหลายรอบ “แบบไม่รู้จบ” เพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ไปที่หลุมฝังกลบเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

     โดยภายในงานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ร่วมเปิดพิธีและกล่าวมอบนโยบาย BCG ขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน หลังโควิด-19 อีกด้วย

ดาวน์โหลด