ประชาสัมพันธ์หนังสือดีๆ เพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ประชาสัมพันธ์หนังสือดีๆ เพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

 

ด้วยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวัสดุพลาสติกถือเป็นหนึ่งในการนำไปใช้สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ ด้วยการนี้สถาบันพลาสติกจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างไรให้เหมาะสมกับสินค้า เข้าถึงความต้องการของตลาด อัพเดทความรู้ที่ครบทุกเรื่องราวที่ผู้ประกอบการและ SMEs ด้านบรรจุภัณฑ์ ต้องมีต้องใช้

ผ่าน 5 เล่ม ส่งครบทุกเนื้อหาสำคัญ
- บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค
- รอบรู้บรรจุภัณฑ์
- คู่มือบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการอาหาร SMEs
- คู่มือบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอาง SMEs
- บรรจภัณฑ์อาหารสำหรับ SMEs

 

เนื้อหาและสาระดีๆ ที่ผู้ประกอบการจะได้จากหนังสือในแต่ละเล่มประกอบด้วย

 

1.บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
หากคุณคือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ต้องมีหนังสือนี้ติดหน่วยงาน
-เข้าใจบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงต์ของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
-เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์
-เห็นภาพชัดเจนด้วยกรณีศึกษาการพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-ทราบถึงแนวโน้มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการขายปลีก
-เข้าใจหลักการต่างๆสำหรับเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค

ราคา 200 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) พิมพ์ด้วยระบบ Offset 4 สี ทั้งเล่ม ขนาด A5

 

2. รอบรู้บรรจุภัณฑ์
หนังสือที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่พลาด เป็นบทความด้านบรรจุภัณฑ์ที่อ่านเข้าใจง่าย รวมทั้งหมด 12 เรื่อง เช่น
- การใช้ตัวย่อของหน่วย
- การใช้บาร์โค้ด
- นวัตกรรมด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น
- บรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
- การเลือกใช้ฉลาก
- Universal Design
- บรรจุภัณฑ์อาหาร OTOP ที่ควรปรับปรุง

ราคา 200 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) พิมพ์ด้วยระบบ Offset 4 สี ทั้งเล่ม ขนาด A5

3.คู่มือบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการอาหาร SMEs
คู่มือที่ผู้ผลิตอาหาร SME และ OTOP ควรพกไว้ติดมือ ส่งตรงด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับ
- การใช้งานถุงพลาสติก
- การใช้กล่องกระดาษ
- การใช้ขวดพลาสติก
- การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ

ราคา 100 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) พิมพ์ด้วยระบบ Offset 4 สี ทั้งเล่ม ขนาด A5

 

4. บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอาง SMEs
คู่มือที่ผู้ผลิตเครื่องสำอาง SME และ OTOP ควรพกพาไว้ติดมือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้าน
- บทบาทและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
-การใช้บรรจุภัณฑ์แก้วและโลหะ
- การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
- การใช้กล่องกระดาษแข็ง
- แนวโน้มบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางในอนาคต

ราคา 150 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) พิมพ์ด้วยระบบ Offset 4 สี ทั้งเล่ม ขนาด A5

5. บรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับ SMEs
หนังสือที่อัดแน่นด้วยข้อมูลทางเทคนิคของบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมแนะนำผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เข้าใจในเรื่อง
- บทบาทและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่ออุตสาหกรรมอาหาร
- การใช้ถุงพลาสติก
- การใช้กล่องกระดาษแข็ง
- การใช้ขวดพลาสติก
- การใช้ขวดแก้ว และกระป๋องโลหะ
- อายุการเก็บ และการบรรจุเพื่อยืดอายุการเก็บของอาหาร
- บรรจุภัณฑ์อาหารที่เข้าเตาไม่โครเวฟได้
- นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0

ราคา 500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) พิมพ์ด้วยระบบ Digital 4 สี ที่สีสดใสและคมชัดทั้งเล่ม ขนาด A5

 

รู้ลึก ใช้เป็น เข้าถึงความต้องการของตลาดตลาดอย่างแท้จริงต้องไปไม่พลาด
เขียนโดย อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ทีปรึกษาสถาบันพลาสติก

สนใจติดต่อ : อาจารย์ มยุรี ภาคลำเจียก [email protected]

ดาวน์โหลด