“สถานการณ์อุตสาหกรรมชีวภาพ กลุ่ม พลาสติกชีวภาพ”

 

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

กล่าวเปิดงานการอบรมหลักสูตร “สถานการณ์อุตสาหกรรมชีวภาพ กลุ่ม พลาสติกชีวภาพ”.

โดยมี นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ให้การต้อนรับ และ ร่วมเปิดพิธีการอบรมดังกล่าว..

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563
ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์

ดาวน์โหลด