สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ผ่านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

 

 

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดการสัมมนา
เรื่อง “สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ผ่านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ”
โดยมีนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้
ณ ห้อง Mayfair C ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความรู้ในเรื่องของ
- ผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy : Non-Food)
- พื้นฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
ทั้งนี้ได้มีการจัดแสดงตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มฟาร์มาซูติคัล และผลิตภัณฑ์ไบโอเคมี ใช้เศษวัสดุใบอ้อยและยอดอ้อยเป็นวัสดุผสมในอิฐปูพื้นทางเดิน ของใช้ทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ดาวน์โหลด