นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผุดไอเดีย จัดเสวนาระดับพรีเมี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ ในยุคปัจจุบัน โดยได้รวบรวมเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย ตบเท้าเข้าแชร์ไอเดีย แบบไม่มีกั๊ก!!

 

 

เสวนา "เข้าใจและเข้าถึงบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างครบวงจร.

Development And Optimization of food Packaging in Circularity

 

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์  ผุดไอเดีย จัดเสวนาระดับพรีเมี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ ในยุคปัจจุบัน โดยได้รวบรวมเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย ตบเท้าเข้าแชร์ไอเดีย แบบไม่มีกั๊ก!!

 

ภายใต้หัวข้อ

Safety : เป็นการนำเสนอโดยทางบริษัท Betagro ให้เข้าใจถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของอาหารโดยเฉพาะในกลุ่ม Process meat ว่ามีอะไรบ้าง และความต้องการคุณลักษณะ/คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในกลุ่มนี้ทั้งในมุมของผู้ผลิตอาหารและมุมของผู้บริโภค

ได้รับเกียรติจาก คุณวัลลภ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

 

Suitability : เป็นการนำเสนอโดยทางกลุ่มบริษัท UBE ให้ทราบถึงแนวโน้มและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารประเภทนี้ในระดับภูมิภาคต่างๆ ประกอบกับประเภทของพลาสติกที่ถูกนำมาใช้และมีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตอาหารและผู้บริโภค

ได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยและผู้แทนจากองค์กร PPP PLASTICS  

 

Sustainability : เป็นการเสนอโดยทาง PPP Plastics ให้เข้าถึงหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารและการบริหารจัดการหลังการบริโภคให้เข้าสู่ระบบอย่างครบวงจร เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และสิ่งแวดล้อม

ได้รับเกียรติจาก คุณคริสโตเฟอร์ ปัสเช่  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจทวีปเอเซีย  บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเซีย) จำกัด

 

 

ดาวน์โหลด