"ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 สถาบันพลาสติก "

 

 

 

"ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 สถาบันพลาสติก "
 
10 ปี ของการก่อตั้ง สถาบันพลาสติก ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลงาน
องค์ความรู้ แหล่งข้อมูลด้านพลาสติก และ พัฒนาศักยภาพขององค์กรได้อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อหวัง..เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ พัฒนาของประเทศชาติ
 
นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันำลาสติก นำผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของสถาบันฯ เข้าสักการะ สิ่งสักศักดิ์สิทธิ์
และ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อให้มีสิ่งดีๆ เข้ามาสู่องค์กรของเรา ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 อย่างสมบูรณ์

ดาวน์โหลด