โครงการปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ(Transformation to Bio-Plastics Industry)

สถาบันพลาสติกขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจในพลาสติกชีวภาพ

ต้องการทดลองเปลี่ยนวัตถุดิบพลาสติกเดิมเป็นพลาสติกชีวภาพ

ข้าร่วมโครงการปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564

 

ขั้นตอน

การดำเนินงาน

1

สำรวจและเก็บข้อมูลโรงงานเบื้องต้น

2

จำลองสภาวะการผลิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

3

ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพตามแบบจำลองสภาวะการผลิต

4

ให้คำปรึกษาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (เพิ่มเติม)

5

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

 

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตาม link ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmhUUdCRQaq0c_IeSvTCHwZNZUMsZcRrJS9uFDZC0KuMD-A/viewform

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-3915340 ต่อ 212-214

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันพลาสติก
Facebook : สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 212, 425
#สถาบันพลาสติก #BIOPlastics #PlasticsTrend

ดาวน์โหลด