โครงการ Green Recycle Village

      การคัดแยกขยะในครัวเรือนเป็นหน้าด่านที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กระบวนการรีไซเคิลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สถาบันพลาสติกได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “Green Recycle Village” ณ หมู่บ้านฟ้ารังสิต โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ผลกระทบหากไม่มีการคัดแยกขยะรวมไปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลแก่ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ต่างๆแล้ว สถาบันฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดหาถึงขยะสำหรับคัดแยกขยะประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างมีระบบอีกด้วย

ดาวน์โหลด