อบรมหลักสูตร Digital Marketing เพื่อวิสาหกิจชุมชน (ภายใต้กิจกรรมการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ITC ชุมชน)

หนึ่งในการอบรมภายใต้กิจกรรมการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน)

เพื่อส่งเสริม พัฒนาวิสาหกิจชุมชมชนสู่การแข่งขันในตลาดที่มีศักยภาพ ไร้รอยต่อทางการสื่อสาร ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้ง เทคโนโลยี ตลาด พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวเข้าหาตลาดที่ใหญ่ และมีศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ศูนย์ ITC) และ สถาบันพลาสติก จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร Digital Marketing เพื่อวิสาหกิจชุมชน ภายในกิจกรรมการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรง ที่สามารถแข่งขันกับสภาวะรอบข้างของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง พร้อมต้องต่อสู้กับวิกฤติอย่างไวรัส Covid19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งขันด้วย Platform ที่ทันสมัยอย่าง Social Media ที่มีการเติบโต ตลาดที่กว้างขวาง เข้าถึงได้ง่ายและเร็วกว่า แต่ที่สำคัญคือต้องเข้าถึงอย่างตรงจุด ด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่พร้อมพัฒนาให้กับวิสาหกิจชุมชน

หัวข้อที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานของ Digital Marketing
หัวข้อที่ 2 Social Platforms ที่สา คัญในประเทศ
หัวข้อที่ 3 ความเข้าใจใน Facebook Fanpage
หัวข้อที่ 4 ความเข้าใจใน Instagram for Business
หัวข้อที่ 5 ความเข้าใจใน Line OA
หัวข้อที่ 6 ความเข้าใจใน Youtube Live
หัวข้อที่ 7 มอบหมายและตรวจเช็คแบบทดสอบ Platforms ของ Digital Marketing

อบรมวันที่ 29-30 มีนาคม 2564
เวลา 9.00-16.00 ณ อาคารต้นกล้าแกลลอรี่
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)
***ผู้เข้าอบรมต้องมีโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อระบบ อินเทอร์เน็ตได้***


สนใจลงทะเบียน คลิก : https://forms.gle/SkxGSG9EaAy1kXGp6

หมายเหตุ สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกในเว็บไซต์ i.industry สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามนี้ 

คู่มือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : Registration Guide(Reskill)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

หรือสอบถามโดยตรงที่ศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #SMEsTransform #ProductTransform

ดาวน์โหลด