พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด “ปันรัก ปันลมหายใจ นวัตกรรมไทยเพื่อลมหายใจน้อง”
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด “ปันรัก ปันลมหายใจ นวัตกรรมไทยเพื่อลมหายใจน้อง” จำนวน 1000 ชุด 

 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก จัดกิจกรรม พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด “ปันรัก ปันลมหายใจ นวัตกรรมไทยเพื่อลมหายใจน้อง”
จำนวน 1000 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ภายใต้โครงการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

นำโดย นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พร้อมคณะผู้บริหารอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ผู้บริหารสถาบันพลาสติก เข้าร่วมงานกิจกรรม
โดยมีนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่ทางสถาบันพลาสติกจัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด