อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด19


ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในพื้นกรุงเทพฯ ยังมีความน่าเป็นห่วง การส่งความช่วยเหลือให้กระจายสู่ชุมชนในพื้นที่ที่กำลังประสบกับการระบาดของโควิด 19 เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญ

ในวันนี้ 14/5/2564 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่าย ได้ร่วมใจสู้ภัยโควิด19 มอบเงินบริจาค หน้ากากอนามัย และชุดป้องกันส่วนบุคคล
(Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่าย ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน นายวีระ ขวัญเลิศจิตติ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันอาหาร ร่วมมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ใช้งาน มูลค่า 185,000 บาท แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน ในศูนย์พักคอยวัดสะพาน ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย โดยมี พระกุลชาติ กุลชาโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสะพานพระโขนง และนายภาสวีร์ ฤิทธิ์อยู่ ตัวแทนชุมชนคลองเตย
เป็นผู้รับมอบ 

สถาบันพลาสติกขอร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประกอบการและผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ร่วมติดตามข่าวสารต่างๆ จากสถาบันพลาสติกได้ที่

Website : www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 421

ดาวน์โหลด