Plastics Foresight Volume 11 January - March 2014 (DEMO)

เนื่องจากวารสาร Plastics Foresight ในฉบับก่อนหน้าเป็นการเผยแพร่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่นับจากฉบับที่ 11 เป็นต้นไป จะมีมูลค่าที่ฉบับละ 100 บาท หากเพื่อนสมาชิกสนใจสามารถสมัครเพื่อเป็นสมาชิกวารสาร Plastics Foresight ได้ในราคารายปีละ 400 บาท (4 ฉบับ) โดยไม่คิดค่าจัดส่ง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและการตลาด โทร 023915340-43 ต่อ 422,423 ในเวลาราชการ

 

เครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ ตามประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้รู้จักการผลิตเครื่องนุ่งห่มมาเป็นระยะเวลากว่า 5,000 ปี โดยในแต่ละยุคสมัยมีการนำวัสดุหลายชนิดเพื่อนำมาผลิตไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์ เพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มและยังสร้างนวัตกรรมในด้านเครื่องนุ่งห่มอย่างมากมาย สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยนั้น นับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญอย่างหนึ่ง ที่สร้างรายได้จำนวนมหาศาล จากรายงานของสถาบันสิ่งทอ รายงานว่าในปี 2555 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรวมประมาณ 7,200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 2.1 แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมอื่นได้อีกด้วย

                    สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ แบ่งออกได้เป็น 2 สาขาใหญ่ คือ เส้นใยและเครื่องนุ่งห่ม โดยในด้านของเส้นใยนั้นสามารถที่จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยกึ่งสังเคราะห์และเส้นใยสังเคราะห์ โดยเส้นใยสังเคราะห์ คือ เส้นใยที่ได้จากพอลิเมอร์สังเคราะห์ แยกออกได้หลายชนิด อาทิ          โพลีเอสเตอร์ ไนลอน อะคริลิก เป็นต้น โดยจะเห็นได้ว่าพลาสติกและสิ่งทอจึงมีความสัมพันธ์กันซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบตั้งต้น กระบวนการขึ้นรูปเส้นใย รวมถึงการนำพลาสติกเข้ามาเป็นส่วนประกอบในเครื่องนุ่งห่มต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย

                    จากประเด็นที่น่าสนใจข้างต้นนั้น ทางทีมงานวารสารฯ จึงคัดสรรประเด็นเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ รวมถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนเรื่องราวใหม่ที่น่าสนใจอย่าง การนำพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือการใช้เส้นใยที่ได้จาก Bio-Plastics มาผลิต สำหรับในคอลัมน์บทสัมภาษณ์พิเศษประจำฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณมยุรี ณ รังศิลป์ นายกสมาคมเส้นใยประดิษฐ์ไทย มาเป็นผู้ให้ข้อมูล ความรู้ ข้อแนะนำที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเจาะลึกครบถ้วน

                    สุดท้ายนี้ อีกหนึ่งข่าวที่อยากแจ้งให้กับคุณผู้อ่านรับทราบ เนื่องด้วยวารสาร Plastics Foresight จะปรับระยะเวลาการตีพิมพ์จากทุก 2 เดือน เป็นทุก 3 เดือน เพื่อให้สามารถสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม และรอพบกับวารสาร Plastics Foresight ฉบับใหม่โดยหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากคุณผู้อ่านเป็นอย่างดีในโอกาสต่อๆ ไปครับ

ดาวน์โหลด