Plastics Foresight Volume 12 April - June 2014 (DEMO)

เนื่องจากวารสาร Plastics Foresight ในฉบับก่อนหน้าเป็นการเผยแพร่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่นับจากฉบับที่ 11 เป็นต้นไป จะมีมูลค่าที่ฉบับละ 100 บาท หากเพื่อนสมาชิกสนใจสามารถสมัครเพื่อเป็นสมาชิกวารสาร Plastics Foresight ได้ในราคารายปีละ 400 บาท (4 ฉบับ) โดยไม่คิดค่าจัดส่ง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและการตลาด โทร 023915340-43 ต่อ 422,423 ในเวลาราชการ

 

                    สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันสูงมาก ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาก่อนแล้ว ยังมีผู้ประกอบการใหม่ที่ให้ความสนใจเข้ามายังอุตสาหกรรมพลาสติก เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่ยังมีโอกาสให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ประกอบการทั้งเก่าและใหม่จำเป็นที่จะต้องปรับตัว และพัฒนาธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะอยู่รอดในอุตสาหกรรมนี้ได้

                   พลาสติกคอมพาวนด์และคอมโพสิต (Plastics Compound & Composite) เป็นอีกหนึ่งช่องทางของผู้ประกอบการในการที่จะพัฒนาให้ให้เกิดสมบัติที่มากขึ้นเพื่อที่จะสร้างจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีของพลาสติกคอมพาวนด์และคอมโพสิตเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย ทำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้พลาสติกมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี พลาสติกคอมพาวนด์และคอมโพสิตจะช่วยสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมอื่นๆ

                   ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าพลาสติกคอมพาวนด์และคอมโพสิตนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้เติบโตมากขึ้น จะทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี โดยจะทำให้ผู้ประกอบการของไทยมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบจากต่างประเทศได้มากขึ้น และจากความสำคัญของพลาสติกคอมพาวนด์และคอมโพสิตดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทางทีมงานวารสารฯ ได้คัดสรรประเด็นต่างๆ ที่สำคัญและน่าสนใจ พร้อมด้วยข้อมูล เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกคอมพาวนด์และคอมโพสิตมานำเสนอคุณผู้อ่าน โดยในคอลัมน์บทสัมภาษณ์พิเศษประจำฉบับนี้ ทีมงานวารสารฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกชัย ภู่สละ ผู้อำนวยการบริษัท OKI Proserve (Thailand) co.,ltd. เป็นผู้ให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ประเด็นที่น่าสนใจ และข้อแนะนำเกี่ยวกับพลาสติกคอมพาวนด์และคอมโพสิต

ดาวน์โหลด