Plastics Foresight Volume 16 : July - September 2015 (DEMO)

 

        นับแต่ต้นปีพ.ศ.2558 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยได้รับผลกระทบในหลายปัจจัย อาทิ การลดราคาลงอย่างรุนแรงน้ำมันดิบส่งผลให้ดุลยภาพของราคาเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกเปลี่ยนแปลง ขณะที่ด้านการส่งออกได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประเทศคู่ค้าหลายรายจึงชะลอการนำเข้าสินค้า อีกปัจจัยหนึ่งคือด้านความสามารถทางการแข่งขันที่ลดลง เช่น จากการตีตลาดของสินค้าพลาสติกจีนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ลดสัดส่วนสินค้าพลาสติกไทยในแต่ละตลาดลงด้วย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขีดความสามารถและการขยายตลาดส่งออก เป็นหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยได้

        ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 1,250 ล้านคนในปัจจุบัน และถูกคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนประชากรสูงสุดในโลกแซงหน้าประเทศจีนภายในสองทศวรรษ ด้วยจำนวนประชากรมหาศาล ผนวกกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในอินเดียที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การผลิตเม็ดพลาสติกและการแปรรูปพลาสติกในอินเดียยังมีข้อจำกัด รวมถึงการบริโภคพลาสติกต่อคนในประเทศอินเดียยังไม่สูง ทำให้ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่น่าจับตามองของผู้ประกอบการเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยในการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านการค้าและการลงทุน

      สำหรับบทสัมภาษณ์พิเศษทีมงานนิตยสารฯได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอโศก อุปัทยา รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของอินเดีย ร่วมบอกเล่าถึงข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิตยสาร Plastics Foresight ฉบับอุตสาหกรรมพลาสติกกับประเทศอินเดียเล่มนี้ จะร่วมสร้างโอกาสอันเป็นประโยชน์และเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมพลาสติกไทย

 

ดาวน์โหลด