หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจากเทคโนโลยีหรือทรัพยากร เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ

จากปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ สถาบันพลาสติกจึงเล็งเห็นการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวออกจากกรอบเดิมๆ ที่เคยมี ให้มาลองคิดหรือหาไอเดียในการสร้างผลิตภัณฑ์

หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ของตัวเองขึ้นมา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เดิมที่มี ไม่จำเป็นต้องรอให้มีคนมาจ้างผลิตอีกต่อไป

 

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการมองหาแนวคิดหรือไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์แบบใหม่

การใช้เทคนิคทางการตลาดมาช่วยพัฒนาสินค้าให้ขายได้

 

เพื่อจุดประกายแนวคิด ให้ผู้ประกอบการได้ใช้องค์ความรู้ ใช้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม และเทคโนโลยี

มาพัฒนาสินค้า ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้ สร้างมูลค่าและรายได้ให้เพิ่มขึ้น จากปัจจัยด้านวัตถุดิบ และทรัพยากรที่มีอยู่

 .

 

โดยหัวข้อหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานด้วยหลักกระบวนการชิงเชิงสร้างสรรค์

- Empathize เข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้า

- Define กำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจน

- Ideate ระดมความคิด ไอเดีย หรือความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

- Prototype การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์

- Test การทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดลองตลาด

- Case study ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงทะเบียนเลย

https://forms.gle/q2foFEx1dWDUNuHW9

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425

Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
#สถาบันพลาสติก #PTC #Seminar #PlasticsTrend

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):1500บาท
  • เริ่ม: 2021-08-31
  • สิ้นสุด: 2021-08-31
  • เวลา: 09:00:00-16:30:00
  • สถานที่: ZOOM APPLICATION
ดาวน์โหลด