2 หลักสูตร ปลดล็อคเส้นทางให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการผลิตบรรจุภัณฑ์นอกเหนือจากการผลิตให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแล้ว การควบคุมคุณภาพและต้นทุนถือเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์จะต้องให้ความสำคัญ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมักประสบปัญหากับทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว และปัญหาเหล่านี้มีทางออกได้หากผู้ประกอบการมีความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการผลิตจริง ด้วยการอบรมในหัวข้อ

 

1. หลักสูตร Packaging Quality Management

เรื่องของคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานบรรจุภัณฑ์เชื่อถือและไว้ใจในสั่งผลิต ดังนั้นการเข้าใจในการสร้างและควบคุมคุณภาพถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจ ในการเนื้อหาหลักสูตรนี้พร้อมนำเสนอและแนะนำเทคนิคในการจัดการคุณภาพบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ และกล่องกระดาษลูกฟูก ให้มีประสิทธิภาพ มีสมบัติตามทีต้องการอย่างครบถ้วน ผ่านวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยประสบการณ์จริง 

รายละเอียดการอบรม

หัวข้อของการบรรยาย

 1. ความสำคัญของคุณภาพบรรจุภัณฑ์
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดและคุณภาพบรรจุภัณฑ์
 3. เทคนิคการออกข้อกำหนดที่สมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ และกล่องกระดาษลูกฟูก พร้อมตัวอย่าง
 4. การใช้ข้อกำหนดที่สมบูรณ์เพื่อการจัดการคุณภาพบรรจุภัณฑ์ให้มี

อบรมวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

รูปแบบ ออนไลน์ ผ่าน Zoom Application

ราคาเพียง 1,500.-/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

2. หลักสูตร Packaging Cost Saving- the opportunity for business success

 

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าต้นทุนสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจ บรรจุภัณฑ์เป็นต้นทุนหลักอย่างหนึ่ง ที่มองข้ามไม่ได้ ผู้ผลิตสินค้าจำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของต้นทุนบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท รวมทั้งกระบวนการซัพพลายเชนที่มีผลกระทบต่อต้นทุนบรรจุภัณฑ์นั้น เพื่อหาโอกาสในการลดต้นทุน โดยไม่ทำให้คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ลดลง ... อาจารย์มยุรีจะมาแชร์ประสบการณ์จริงและแนะนำเทคนิคต่างๆที่สามารถลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่างได้ผลในสัมมนานี้ ซึ่งผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ควรพลาด

รายละเอียดการอบรม

หัวข้อของการบรรยาย

 1. ต้นทุนรวมของบรรจุภัณฑ์
 2. โครงสร้างของต้นทุนบรรจุภัณฑ์- ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และกล่องกระดาษ
 3. ข้อแนะนำในการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ พรัอมตัวอย่าง
 4. เทคนิคในการหาและบริหารโครงการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ให้สำเร็จ

อบรมวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

รูปแบบ ออนไลน์ ผ่าน Zoom Application

ราคาเพียง 1,500.-/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

วิยากรโดย

 

สามารถสมัครการอบรมได้ที่ : https://bit.ly/3FkGxTm หรือ สแกน QR Code(ตามรูปภาพแนบ)

พิเศษ สำหรับท่านที่สนใจสมัครพร้อมกัน 2 หลักสูตรพร้อมกันวันนี้ จากปกติ 3,000.-/ ท่าน เหลือเพียง 2,000.-/ ท่าน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

 • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):3000บาท
 • เริ่ม: 2022-01-26
 • สิ้นสุด: 2022-01-26
 • เวลา: 13:30:00-16:30:00
 • สถานที่: Zoom Application
ดาวน์โหลด