อบรมการใช้ซอฟท์แวร์ Fusion 360

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ บริษัท เท็ค เดต้า แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกด้วยการพัฒนานักออกแบบในอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างครบวงจรผ่านซอฟท์แวร์ Fusion 360

ด้วยสถานการณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบัน การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากความสวยงาม การใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแล้ว ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้ชื้อของผลิตภัณฑ์พลาสติก ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญมาก การเพิ่มรูปแบบการใช้งาน เสริมนวัตกรรมที่ไม่มีใครเหมือน เป็นกลไกที่ช่วยให้อุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ บริษัท เท็ค เดต้า แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดอบรมสร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ (รุ่นที่ 1) ด้วยซอฟท์แวร์ Fusion 360 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

สำหรับ Software Fusion 360  (รับสมัครวันนี้ ถึง 14 มกราคม 2565) 

ประกาศรายชื่อ(21 มกราคม 2565)

การอบรม

วันที่ 3, 4, 9, 11, 17, 18  เวลา  9.00 -16.00 น.

เดือน กุมภาพันธ์  2565

รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Application                                   

สมัครผ่านลิ้งค์ : https://bit.ly/32NNldH 

อบรมฟรี ตลอด 6 วัน

 

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ต้องเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
 2. มีประสบการณ์ในการออกแบบและใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบ
 3. ต้องเข้าเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียน จึงจะได้รับ Certificate จากสถาบัน ในกรณีเข้าเรียนไม่ครบตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าเรียนในคอร์สอบรมในครั้งต่อไป
 4. รับจำนวนจำกัด 25 คน/หลักสูตร/รุ่น

สิทธิพิเศษที่ได้รับ

 1. คอร์สอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย จากเดิมค่าใช้จ่าย ท่านละ 60,000 บาท
 2. มีสิทธิ์ได้รับ Certificate จากสถาบัน (ต้องเข้าเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียน)
 3. เมื่อจบหลักสูตรผู้ผ่านการอบรมจะสามารถสร้างชิ้นงาน 3D Modeling ของตนเองและนำไปผลิตงานบนเครื่อง 3D Printer กับ สถาบันพลาสติก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันพลาสติกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต

ร่วมติดตามกิจกรรมและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 425 (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมพลาสติก)

 • ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เริ่ม: 2022-02-03
 • สิ้นสุด: 2022-02-18
 • เวลา: 09:00:00-16:00:00
 • สถานที่: Zoom Application
ดาวน์โหลด