เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเป่าถุงพลาสติก ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 6

ปัจจุบันถุงพลาสติกยังคงเป็นหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภค

ตั้งแต่การใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ การใช้ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการใช้สำหรับการขนส่ง ขนย้าย เพื่อการใช้งานที่แตกต่างๆ กันออกไป

การสร้างความเข้าใจการสร้างองค์ความรู้สำหรับการผลิตถุงพลาสติกให้ตอบโจทย์กับตลาดและความต้องการของผู้ใช้ยังคงเป็นเรื่องสำคัญ

แต่เหนือสิ่งอื่นใดการเข้าใจเทคนิคในการผลิตของผู้ผลิตเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมาก เพราะอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและฝีมือในการผลิตของแต่ละโรงงาน

สถาบันพลาสติก จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในการผลิตถุงพลาสติกที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นลดของเสียในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งานและทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด จึงจัดการอบรมในหลักสูตร “เทคนิคการเป่าถุงพลาสติก ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 6” ขึ้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตตลอดจนผู้ที่อยู่ในแวดวงการผลิตถุงพลาสติก ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างมีคุณภาพ

เทคนิคการเป่าถุงพลาสติก ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 6 มีการอบรมทั้งสิ้น 2 วัน ในรูปแบบการปฏิบัติงานจริง ณ สถาบันพลาสติก

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุพลาสติกที่ใช้ในการเป่าถุง
  2. กระบวนการเป่าถุงพลาสติก
  3. พารามิเตอร์การปรับตั้งค่าเครื่องเป่าถุงพลาสติก
  4. การแก้ไขปัญหาในกระบวนการเป่าถุงพลาสติก

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

  1. การปฏิบัติงานจริงโดยใช้เครื่องเป่าถุงพลาสติก ทั้งวัน

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสแกน QR Code

เพื่อลงทะเบียน https://bit.ly/3wpB6PF

เพียง 6,000 บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับ Certificate จากสถาบันพลาสติก

ร่วมพัฒนาคุณภาพของถุงพลาสติก เริ่มต้นด้วยการยกระดับความรู้และเทคนิคที่ประยุกต์ใช้ได้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

02 3915340-43 ต่อ 425

Website: www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

#สถาบันพลาสติก #PTC #Training #Technical #PlasticBag #PlasticsTrend

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):6000บาท
  • เริ่ม: 2022-06-16
  • สิ้นสุด: 2022-06-17
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: สถาบันพลาสติก
ดาวน์โหลด