สถาบันพลาสติก เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมสัมมนาประจำปี ในหัวข้อ “Forwarding to Plastics Supply Chain Sustainability 2023 ทันเทรนด์โลก เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

     ด้วยวิกฤตการณ์โลกร้อน และปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ต้องรับเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นกันอย่างถ้วนหน้า ภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น โดยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การใช้พลังงาน การขนส่ง การกำจัด และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น เหล่าผู้มีอำนาจในประเทศต่างๆ จึงไม่อาจนิ่งเฉยกันได้อีกต่อไป ได้มีการประชุมความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อออกมาตรการความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือและรักษาโลกของเราให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

     โดยการกำหนดนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการคาร์บอนของแต่ละประเทศ มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษ รวมไปถึงการจัดการให้อุตสาหกรรมมีการช่วยดูแลโลกได้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั่วโลกจึงต่างให้ความสำคัญ

     ด้วยการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวประเทศไทยจึงได้มีนโยบายสำหรับบริหารจัดการภายใต้แนวคิด BCG Model สถาบันพลาสติกจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในนโยบายที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับแนวคิดและสร้างการดำเนินการให้สอดคล้อง อุตสาหกรรมพลาสติกจึงถือเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความกว้างขว้าง และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่หลากหลาย   

     สถาบันพลาสติกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “Forwarding to Plastics Supply Chain Sustainability 2023 ทันเทรนด์โลก เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ถึงสถานการณ์และแนวโน้มของโลกในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมพลาสติกโดยตรง ตลอดจนแนวทางหรือวิธีการรับมือกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เพื่อนำไปปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้อยู่รอดในอุตสาหกรรมและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน

     สัมมนาในหัวข้อ “Forwarding to Plastics Supply Chain Sustainability 2023 ทันเทรนด์โลก เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มาพร้อมกับหัวข้อที่จะช่วยสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการในการสร้างแนวทางให้การดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก ประกอบด้วย

  1. 2023Thailand PlasticsIndustry Outlookand What’s next?

            - ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทยภาคการผลิต การค้า การบริโภคเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ ในปีที่ผ่านมา

            - แนวโน้ม ปัจจัย สถานการณ์สำคัญ ที่กระทบกับอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในปี 2023

               โดย : คุณธนพงศ์ เลิศพิริยะสกุลกิจ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก

  1. ผลกระทบจากนโยบายและมาตรการโลกเรื่องสิ่งแวดล้อม

           - เทรนด์ของโลกในการพัฒนาอุตสาหกรรม

           - แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

           - มาตรการหรือข้อจำกัดทางการค้า ของประเทศต่างๆ เช่น Carbon Credit CBAM

            โดย : คุณคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก

  1. แนวทางการพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

           - เทคโนโลยีที่ช่วยให้ยกระดับสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           - แนวทางการลดการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

            โดย : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน

  1. แนวทางการพัฒนาวัสดุเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           - การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           - เทคโนโลยีการผลิตอย่างยั่งยืน

           โดย : รศ. ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรารพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

พบกันวันที่ 23 มีนาคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ S31 Hotel, Ballroom 1, 5th Floor
ค่าธรรมเนียมอบรม 3,500 บาท/ท่าน (รวม Vat 7%)
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://bit.ly/3IlAyS5

 

พิเศษ
- สำหรับสมาชิกสถาบันพลาสติก ร่วมสัมมนาได้ในราคาสุดพิเศษเพียง 2,500 บาท/ท่าน
- สำหรับท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา 5 ท่านขึ้นไปได้รับส่วนลด 5%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425
Website : www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):3500บาท
  • เริ่ม: 2023-03-23
  • สิ้นสุด: 2023-03-23
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: S31 Hotel
ดาวน์โหลด