หลักสูตรเทคนิคการฉีดพลาสติก พื้นฐาน รุ่นที่ 26

เมื่อต้องการฉีดขึ้นรูปพลาสติก แต่ยังไม่เข้าใจเทคนิค
เริ่มต้นไม่ถูก ไม่มีความรู้มากพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องฉีด
ที่สำคัญต้องการเพิ่มกำลังการผลิตแต่ ไม่สามารถทำได้
ชิ้นงานเสียมากเหลือเกิน แก้ไม่หายซักที

 

สถาบันพลาสติก เปิดหลักสูตร เทคนิคการฉีดพลาสติกพื้นฐาน

ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ พัฒนทักษะ แก้ปัญหาที่เจอ ในโรงงานฉีดพลาสติก และยกระดับศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น

โดยวิทยากร รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม  : ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตพลาสติก

(ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

 

เนื้อหาสำหรับพัฒนาทักษะต่างๆ ประกอบด้วย

วันที่ 1

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุพลาสติก

1.1 ความเป็นมาของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์

1.2 การทดสอบหาค่าการหลอมไหล ( Melt Flow Index, MFL )

2. งานฉีดพลาสติก

2.1 ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของชิ้นงานส่วนต่างๆ ที่สำคัญของเครื่องฉีดพลาสติก เช่น สกรู แหวนกับพลาสติกไหลย้อนกลับ

2.2 การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกและจังหวะต่างๆ ในการฉีด, Cycle Time

2.3 ปริมาณเนื้อพลาสติกเหลวในกระบอกฉีด, ปริมาณเนื้อพลาสติกเหลวสำหรับการฉีด

วันที่ 2

1. การปรับตั้งการฉีดและการคำนวณ

1.1 อุณหภูมิต่างๆ เช่น อุณหภูมิแม่พิมพ์ อุณหภูมิพลาสติกเหลว

1.2 เวลาต่างๆ เช่น เวลาฉีด เวลาย้ำ

1.3 ความดันต่างๆ เช่น ความดันฉีด ความดันย้ำ

1.4 ความเร็วต่างๆ เช่น ความเร็วฉีด ความเร็วรอบสกรู

1.5 ชั้นตอนในการเลือกขนาดของเครื่องฉีด

2. ปฏิบัติงานจริงกับเครื่องฉีด

 วันที่ 3

1. การการปรับตั้งการฉีดและการคำนวณ ( ต่อ )

2. ฝึกทำการฉีดชิ้นงานจริง ( ต่อ )

พิเศษ

ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ของสถาบัน จะได้รับ ใบ Certificate

ผู้เข้าอบรมสามารถส่งปัญหาในกระบวนการผลิต มาให้วิทยากรช่วยแก้ไข ท่านละ 1 คำถาม

      (สามารถส่งมาให้สถาบันพลาสติกก่อนการอบรม 1 สัปดาห์) 

 

ราคาเพียง 8,000 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

.

ร่วมพัฒนา ส่งเสริม ความก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการอัพทักษะสำคัญเพื่อบุคลากรของโรงงานคุณ

 

พบกันวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3SpujPy

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

02 3915340-43 ต่อ 425

Website : www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):8000บาท
  • เริ่ม: 2023-10-25
  • สิ้นสุด: 2023-10-27
  • เวลา: 00:00:00-00:00:00
  • สถานที่: สถาบันพลาสติก
ดาวน์โหลด