ฟรี เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก” ภายใต้งานนิทรรศการ ProPak Asia 2024

สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นทั้งอุตสาหกรรมหลักและส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์พลาสติกล้วนแล้วอยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์สำหรับการทำงาน และบรรจุภัณฑ์ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัสดุพลาสติกในปริมาณมาก ดังนั้นการขับเคลื่อนและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนนั้น มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน

ด้วยความสำคัญดังกล่าวสถาบันพลาสติกจึงได้จัดสัมมนา “แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก” ภายใต้งานนิทรรศการ ProPak Asia 2024 ที่จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง PCR หรือ Post Consumer Recycle และ ทำความใจเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

2.แนวการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการผลิต

3.การสร้างความเชื่อมั่น ให้กับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PCR

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ : https://forms.gle/7sSEtJgY4MA2BCCo6

พบกัน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00-12:00 น.

ณ ห้อง Nile 1 ชั้น 2 ไบเทคบางนา

รับจำนวนจำกัด

***เมื่อลงทะเบียนในแบบฟอร์มแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่ง E-mail ยืนยันกลับไป***

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Tel.02 3915340-43 ต่อ 425 หรือ 0614241451 (คุณภีญดา)

Website : https://www.thaiplastics.org

Line : @Thaiplastics

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2024-06-14
  • สิ้นสุด: 2024-06-14
  • เวลา: 09:00:00-12:00:00
  • สถานที่: Nile 1 ชั้น 2 BITEC Bangna
ดาวน์โหลด