หลักสูตร สารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก (ADDITIVE FOR PLASTIC INDUSTRY) รุ่นที่ 6

คุณเคยมีคำถามเหล่านี้หรือไม่

- สารเติมแต่งคืออะไร ?

- ทำไมถึงต้องใช้สารเติมแต่งกับพลาสติก ?

- สารเติมแต่งมีกี่ประเภท ?

คำถามเหล่านี้จะได้รับคำตอบ เมื่อคุณได้มาเรียนหลักสูตรสารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก สารเติมแต่งที่คุณใช้อยู่แสดงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่หรือยัง การผสมสารเติมแต่งกับพลาสติกอย่างถูกวิธี สามารถช่วยให้สารเติมแต่งแสดงประสิทธิภาพในการปรับปรุงสมบัติของพลาสติกได้มากขึ้น การเลือกใช้ชนิดของสารเติมแต่งให้ถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งหนทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเม็ดพลาสติกได้เช่นกัน

.

สถาบันพลาสติกเล็งเห็นถึง ความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของพลาสติกด้วยสารเติมแต่ง จึงได้จัดหลักสูตรอบรมสารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก (Additive for Plastic Industry)

 

เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกได้เข้าใจ เข้าถึง กระบวนการ ปรับปรุงวัสดุพลาสติก

ด้วยสารเติมแต่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยหลักสูตรดังกล่าวมีหัวข้อรายละเอียด ดังนี้

1.สารเติมแต่งคืออะไร ?

2.แนวโน้มการใช้งานสารเติมแต่งพลาสติกในตลาดโลก

3.ทำไมถึงต้องใช้สารเติมแต่งกับพลาสติก ?

4.ประเภทและมาตรฐานของสารเติมแต่งพลาสติก

5.หลักการผสมสารเติมแต่งกับพลาสติกให้มีประสิทธิภาพ

6.ความสำคัญของสารเติมแต่ง

7.การแบ่งประเภทของสารเติมแต่งพลาสติก หน้าที่และการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพลาสติก

 

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับสมาชิกสถาบันพลาสติกรับส่วนลดตามสิทธิประโยชน์

.
พิเศษ ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้รับหนังสือ“ปลดล็อกข้อมูล เทคโนโลยีพลาสติก” ตามเงื่อนไขที่วิทยากรกำหนด

.

สถานที่ : สถาบันพลาสติก

.

สแกนเพื่อลงทะเบียน หรือ คลิกลิงก์ลงทะเบียนได้ที่

https://bit.ly/3XRmZiE

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):3000บาท
  • เริ่ม: 2024-07-17
  • สิ้นสุด: 2024-07-17
  • เวลา: 00:00:00-00:00:00
  • สถานที่: สถาบันพลาสติก
ดาวน์โหลด