การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการฉีดพลาสติก รุ่นที่ 10

การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการฉีดพลาสติก

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):3500บาท
  • เริ่ม: 2019-07-30
  • สิ้นสุด: 2019-07-30
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: สถาบันพลาสติก
ดาวน์โหลด