หลักสูตร กระบวนการผลิตพลาสติกและเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชั้นสูง รุ่นที่ 2

กระบวนการผลิตพลาสติกและเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชั้นสูง รุ่นที่ 2

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):3500บาท
  • เริ่ม: 2019-08-21
  • สิ้นสุด: 2019-08-21
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: สถาบันพลาสติก
ดาวน์โหลด