Bio Plastics Packaging and New Normal Life สัมมนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่”

Bio Plastics Packaging and New Normal Life

สัมมนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่”

 

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก เกิดโครงการปฏิรูปธุรกิจสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)

เพิ่มผลิตภาพ · พัฒนาผลิตภัณฑ์ · ยกระดับสถานประกอบการให้มีศักยภาพ

ในการปฏิรูปธุรกิจสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ รองรับการเข้าสู่ Green Economy ในระยะยาว

โครงการฯ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานพลาสติกชีวภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการลดปัญหาขยะพลาสติก ประกอบกับในปัจจุบันเกิดปัญหาโรคระบาด โควิค-19

ซึ่งส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนจนเกิดเป็นกระแสการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (NEW NORMAL)

 

. . . . พัฒนาทักษะ ยกระดับสถานประกอบของท่าน . . . .

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่”

 

 

1. การเพิ่มผลิตภาพ ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)

2. แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับฐานวิถีชีวิตใหม่

3. การปรับตัวของบรรจุภัณฑ์ OTOP เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

 

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชาสโมสร ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น

LINK สมัครเข้าร่วม https://shorturl.at/cuRS9

--------------------------------------------------------------

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องตาลโตนด โรงแรม ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

LINK สมัครเข้าร่วม https://shorturl.at/cpCEQ

----------------------------------------------------------------

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

กรุงเทพมหานคร ณ ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

LINK สมัครเข้าร่วม https://shorturl.at/vxyMU

 

รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ฟรี !!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสามารถ เมธารุ่งสิริศรี ( ตั้ม )

โทร. 02 3915340-43 ต่อ 214

------------------------------------------------

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2020-08-27
  • สิ้นสุด: 2020-09-03
  • เวลา: 01:30:00-01:30:00
  • สถานที่: กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น พิษณุโลก
ดาวน์โหลด