หลักสูตร Rigid Plastic Packaging for Food Industry

 รับสมัครผู้เข้าอบรม

หลักสูตร Rigid Plastic Packaging for Food Industry

 

ปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่มีมากมายในท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการรักษาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม บางผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ดีเกินไปทำให้ผู้ผลิตต้องลงทุนมากเกินความจำเป็น บางผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่แย่เกินไปจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาขยะอาหารเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งขยะอาหารเหล่าเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมตามมา

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูปให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเป็นที่มาให้ สถาบันพลาสติกจัดทำหลักสูตร “Rigid Plastic Packaging for Food Industry” หรือหลักสูตรบรรจุภัณฑ์แบบคงรูปสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูปให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลก

 

โดยหัวข้อหลักในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย
1. ประเภทของบรรจุภัณฑ์คงรูปที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น ขวด ถ้วย กระปุก ถาด แก้ว
2. การเลือกวัสดุเม็ดพลาสติกให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและการใช้งาน
3. กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์คงรูปแบบต่างๆ
4. สมบัติ ข้อดีและข้อเสียของตัวบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
5. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
6. ฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์คงรูป
7. การออกแบบและการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์คงรูป
8.ผลิตภัณฑ์ถ้วยพลาสติกที่ป้องกันก๊าซออกซิเจนได้ดี เพื่อยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับความรู้ สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปประเภทต่างๆ และ การเลือกใช้ฉลาก ให้เหมาะกับ
- ประเภทและสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม
- กระบวนการบรรจุและการถนอมอาหาร ให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บตามต้องการ
- ความสะดวกในการบริโภค
- การเสริมสร้างแบรนด์ สร้างความผูกพันกับผู้บริโภค
- การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สนใจสมัครได้ที่ คลิก

หรือ

สอบถามข้อมูลด้านความรู้พัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพลาสติก ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):2500บาท
  • เริ่ม: 2020-11-12
  • สิ้นสุด: 2020-11-12
  • เวลา: 08:30:00-16:00:00
  • สถานที่: โรงแรม มารวย การ์เด้น จตุจักร
ดาวน์โหลด