เสวนาหัวข้อ “เข้าใจและเข้าถึงบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างครบวงจร” “Development and Optimization of Food Packaging in Circularity”

ร่วมรับฟังเสวนาหัวข้อ 

“เข้าใจและเข้าถึงบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างครบวงจร”

“Development and Optimization of Food Packaging in Circularity”

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนแล้วแต่ต้องการอาหาร อาหารไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเท่านั้น อาหารยังเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย อาหารให้คุณประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตมากมาย แต่ก็สามารถให้โทษได้เช่นกัน ถ้าเราไม่เลือกทานอาหารให้มีประโยชน์ ในขณะเดียวกับถึงแม้อาหารจะเป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์ แต่ถ้าเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องมาเก็บรักษาอาหารก็จะทำให้คุณค่าของอาหารสูญเสียไปได้

สถาบันพลาสติกได้เล็งเห็นถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดงานเสวนาหัวข้อ “เข้าใจและเข้าถึงบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างครบวงจร” และได้เชิญหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านมาเป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ
Safety : เป็นการนำเสนอโดยทางบริษัท Betagro ให้เข้าใจถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของอาหารโดยเฉพาะในกลุ่ม Process meat ว่ามีอะไรบ้าง และความต้องการคุณลักษณะ/คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในกลุ่มนี้ทั้งในมุมของผู้ผลิตอาหารและมุมของผู้บริโภค

Suitability
: เป็นการนำเสนอโดยทางกลุ่มบริษัท UBE ให้ทราบถึงแนวโน้มและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารประเภทนี้ในระดับภูมิภาคต่างๆ ประกอบกับประเภทของพลาสติกที่ถูกนำมาใช้และมีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตอาหารและผู้บริโภค

Sustainability : เป็นการเสนอโดยทาง PPP Plastics ให้เข้าถึงหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารและการบริหารจัดการหลังการบริโภคให้เข้าสู่ระบบอย่างครบวงจร เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและนำเอาข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ อาหารของเรา ปลอดภัย เหมาะสม และยั่งยืน

พบกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมถ่ายทอดทุกแงมุมที่น่าสนใจ โดย

เข้าร่วมงานได้ที่ คลิก

สอบถามข้อมูลด้านความรู้พัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพลาสติก ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2020-10-21
  • สิ้นสุด: 2020-10-21
  • เวลา: 14:00:00-16:00:00
  • สถานที่: ห้อง MR220-221 BITEC Bangna