เทคนิคการจัดการพลังงานในโรงงานพลาสติก

เรียนรู้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ . . . เพื่อโรงงานที่ยังยืน
 
หลักสูตรอบรม "เทคนิคการจัดการพลังงานในโรงงานพลาสติก"
ก้าวทันก้าวไกลการใช้พลังงานในโรงงานของคุณ พร้อมความรู้พื้นฐานที่สามารถนำมาต่อยอดการทำงานในโรงงาน
จัดการทรัพยากรพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและเทคนิคต่างๆอีกมากมาย
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงงานพลาสติก
 
 
กำหนดการ
__________________________________________________________
 
เวลา  หัวข้อ วิทยากร
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00 - 10.00 น. การใช้พลังงานในโรงงานพลาสติก
- พลังงานที่เกี่ยวข้องในโรงงานพลาสติก
- ปัญหาที่เกิดกับโรงงานพลาสติก
- กลวิธีการปรับลดต้นทุน เพื่อแข่งขันในอุตสาหกรรม
ดร. พีระวัฒน์ สมนึก
(ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก
ด้านการบริหารจัดการโรงงาน)
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างเช้า   
10.15 - 12.00 น. ความรู้เรื่องไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
- ค่าพลังงานไฟฟ้าและกำลังงานไฟฟ้า
- ค่า Power Factor
- การเกิด Harmonic และการปรับลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
- การใช้ Inventor กับ Motor เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อ. ลักษมณ์ กิจจารักษ์
(ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก
ด้านการบริหารจัดการโรงงาน)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง  -
13.00 - 13.30 น. เทคโนโลยี Induction Heater เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การวิเคราะห์บิลไฟฟ้า แบบต่างๆ
- การให้ความร้อน แบบ เช่น การนำความร้อน, การพาความร้อน
  และการแผ่รังสีความร้อน
- เทคโนโลยีและหลักการทำงานของ Induction Heater
อ. ณัฏฐี กู้เขียว
(ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก
ด้านการบริหารจัดการโรงงาน)
14.45- 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างบ่าย  
15.00 - 15.45 น

เทคโนโลยี Induction Heater และ case study

- ตัวอย่างการใช้งาน Induction Heater และการลดต้นทุนค่าไฟ

อ. ณัฏฐี กู้เขียว
(ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก
ด้านการบริหารจัดการโรงงาน)
15.45 - 16.15 น. โอกาสในการได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ
- กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ

 

คุณพงศ์ภัทร ทองมาก
(ที่ปรึกษา ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))

16.15 - 16.30 น. ตอบขอซักถาม  
หมายเหตุ : กำหนดการอาจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 
สนใจสมัครคลิก : https://docs.google.com/.../13jchh85MNYYMy.../viewform...

 

 

สอบถามข้อมูลด้านความรู้พัฒนาบุคลากรได้ที่ : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):2500บาท
  • เริ่ม: 2020-12-22
  • สิ้นสุด: 2020-12-22
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: โรงแรม มารวย การ์เด้น
ดาวน์โหลด