2 หลักสูตร เพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้ปรับความเข้าใจรองรับความท้าทายใหม่

พบกับหลักสูตรแนวโน้มบรรจุภัณฑ์เข้มข้น

ที่จะทำให้ผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก

รู้ซึ้ง รู้ลึก ไม่ตกเทรนด์ อยู่รอดในวิกฤตการณ์ ทั้งปัญหาโรคระบาด และปัญหาเศรษฐกิจ

สถาบันพลาสติกจึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อแนวโน้มโลกและความท้าทายของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

สำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค และ ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการไทย รับมือ ผ่านพ้นปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และวิกฤตการณ์โรคระบาด โควิด-19

 โดยเนื้อหาของทั้ง 2 หลักสูตร มีดังนี้ 

Global Trends and Challenges of Plastic Packaging for Consumer Products

(แนวโน้มโลกและความท้าทายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ราคา 1,000 บาท

1. ปัจจัยและผลกระทบของโควิด-19 ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์พลาสติก

2. ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์พลาสติกในตลาดโลกและไทย

3. แนวโน้มโลกบรรจุภัณฑ์ในยุค New Normal

4. ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ตอบสนองต่อแนวโน้มโลก

    - ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

    - ความสะดวกและผู้สูงอายุ

    - ด้านการยืดอายุการเก็บ

    - ด้าน E-commerce

    - ด้านสิ่งแวดล้อม

5  สรุปและข้อแนะนำในการปรับตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plastic Packaging Challenges for Sustainability

(ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อความยั่งยืน)

วันที่ 28 เมษายน 2564 ราคา 1,000 บาท

1.  แนวโน้มโลกในด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

2.  สถานการณ์ของขยะพลาสติกในประเทศไทย

3. แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อความยั่งยืน

4. 4R Concept และตัวอย่าง

5. บรรจุภัณฑ์กับ Circular Economy

6. ข้อแนะนำในการปรับตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อความยั่งยืน

 

 

คลิก : https://forms.gle/dAec6Jr1ksdcgjSj8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425

Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
#สถาบันพลาสติก #PTC #Seminar #PlasticsTrend

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):1500บาท
  • เริ่ม: 2021-03-25
  • สิ้นสุด: 2021-04-28
  • เวลา: 13:30:00-16:00:00
  • สถานที่: ZOOM APPLICATION
ดาวน์โหลด