เปิดประตู สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ FIRST STEP TOWARDS MEDICAL DEVICE INDUSTRY

 

พบกับหลักสูตรเปิดประตู สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (First step towards medical device industry)

หลักสูตรที่จะทำให้การก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไม่ได้ยากอีกต่อไป

.

                โดยหลักสูตรนี้วัตถุประสงค์หลัก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเข้าสู่การผลิตเครื่องมือแพทย์ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ

อัพเดทมาตรการกฎระเบียบ และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการ

.

.

สถาบันพลาสติกจึงได้จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ “เพื่อสร้างทางรอด ชี้ทางลัด สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์” โดยการบรรยายจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 โดยคุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ (ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก) ในหัวข้อก้าวแรก สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

     - ปัจจัยแวดล้อมและโอกาสของเครื่องมือแพทย์

     - การมองหา การพัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ์

     - แหล่งสนับสนุนเครื่องมือและการทำต้นแบบสำหรับการเริ่มต้น

ช่วงที่ 2 โดยคุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก (รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ในหัวข้อ  เจาะกระบวนการทางธุรกิจ เตรียมพิชิตอุตสาหกรรม

     - สิ่งที่ควรรู้และข้อกำหนดที่สำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

     - เส้นทางของการพัฒนาธุรกิจ และสิ่งที่ควรทำ

     - ข้อมูลหน่วยงานสนับสนุนในด้านต่างๆ

พิเศษสำหรับช่วง "ถ้าอยากรู้ เราหาคำตอบให้"

ที่ผู้เข้าบรมสามารถสอบถามข้อข้องใจสำหรับประเด็นต่างๆ ในการอบรม หรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

โดยมีทีมงานกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมสำหรับการตอบคำถาม

ลงทะเบียนเลย ใบสมัครหลักสูตรอบรม เปิดประตู สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ : First Step Towards Medical Device industry (google.com)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425

Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

 

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):1000บาท
  • เริ่ม: 2021-04-01
  • สิ้นสุด: 2021-04-01
  • เวลา: 13:30:00-16:30:00
  • สถานที่: ZOOM APPLICATION
ดาวน์โหลด