แนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต ในอุตสาหกรรมพลาสติก 2021 TRENDS PLASTICS PROCESSING TECHNOLOGY 2021

 

 

 

พบกับหลักสูตรแนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต ในอุตสาหกรรมพลาสติก 2021 (TRENDS Plastics Processing Technology 2021)

หลักสูตรที่จะอัพเดทข่าวสารและข้อมูลของเทคโนโลยีการผลิตพลาสติก

                โดยหลักสูตรนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่แนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีการผลิต มาช่วงปรับปรุงกระบวนการผลิตพลาสติก

การใช้นวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และแนวโน้มในการใช้วัสดุใหม่ ๆ ที่มีสมบัติดีกว่าเดิม

.

.

สถาบันพลาสติกจัดหลักสูตรดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zooms Application

ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยการบรรยายจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

ช่วงที่ 1 Trend การใช้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ในรอบปีที่ผ่านมา และ Trend ใหม่ในอนาคต

ช่วงที่ 2 Update การใช้นวัตกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิต

ช่วงที่ 3. Trend การใช้งานวัสดุพลาสติกประเภทใหม่ๆ หรือการปรับปรุงพลาสติกให้สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น

โดยวิทยากรคือ ผศ.ดร. รังสิมา หญีตสอน ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติก สถาบันพลาสติก

ลงทะเบียนได้ที่ ใบสมัครหลักสูตรอบรม แนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก 2021 (google.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425

Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):1000บาท
  • เริ่ม: 2021-04-27
  • สิ้นสุด: 2021-04-27
  • เวลา: 00:00:00-00:00:00
  • สถานที่: ZOOM APPLICATION
ดาวน์โหลด