Medical Devices Intelligence Unit (MEDIU)

Medical Devices Intelligence Unit : MedIU ฐานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทย ที่ช่วยให้คุณได้รู้จักกับวงการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น ทั้งข้อมูลเศรษฐกิจ การนำเข้า-ส่งออกไทยและต่างประเทศ กฎระเบียบข้อบังคับที่ควรรู้ มาตรฐานและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ยังรวมไปถึงรายชื่อผู้ประกอบการด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทย และยังมีข่าวสารบทความต่างๆอีกมากมาย ที่อาจเป็นประโยชน์กับท่าน