Plastics Processing

บริการขึ้นรูปพลาสติกในระดับการทดลองและงานวิจัย พร้อมด้วยทีมงานที่ช่วยคุณแปรรูปพลาสติกได้หลากหลายกระบ

บริการช่วยทดลองผลิต ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานทดสอบให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป เช่น การทำงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย การทำงานวิจัยและการทดลองภายองค์กร การทดลองผลิตจำนวนน้อยเพื่อทดลองตลาด เป็นต้น

 

เครืองจักร รายละเอียด
เครื่องฉีดพลาสติก ขนาด 80 ตัน, 150 ตัน
เครืองเป่าฟิล์มพลาสติก หน้ากว้าง 20 ซม.
เครื่องคอมปาวด์ กำลังการผลิต 3-6 กก./ชม.
เครื่องกดอัดพลาสติก ขนาด 30x30 ซม.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนยพัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก

โทรศัพท์: 02-391-5340-3 ต่อ 425 หรือ นายดนุสรณ์ 092-630-6570

Email: [email protected]