Plas-IoT

บริการพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นบริการที่ช่วยยกระดับผู้ประกอบการตั้งแต่ ขนาด SMEs ไปจนถึงขนาดใหญ่ให้สามารถใช้แพลตฟอร์มในการทำ 4.0 กับเครื่องจักรเก่าหรือใหม่ ต่างชนิดหรือต่างรุ่น ให้สามารถส่งข้อมูลแสดงผลการผลิตได้ตลอดเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ