หลักสูตร Inhouse Training

บริการส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานอย่างใกล้ชิด  สถานประกอบการสามารถออกแบบหลักสูตรและเลือกสถานที่จัดอบรมได้ตามความต้องการ เพื่อทำให้ได้หลักสูตรเฉพาะตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด

 

สามารถเข้าดูหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ : PITH Inhouse Training 2567