สถาบันพลาสติก ฐานเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมหารือกับสำนักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
5/02/2014

ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมหารือกับสำนักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เพื่อการสร้างความรู้ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ชุมชน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกและทีมงาน ได้ร่วมหารือกับ คุณวิฑูร เมฆฉ่ำ Senior Account Executive ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนวัตกรรมของอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบัน แก่ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกให้มากยิ่งขึ้น

ณ สถาบันพลาสติก สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

กลับหน้าหลัก Share