เครื่องมือแพทย์ MEDIU
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
การประชุมระดมสมองการจัดหมวดหมู่วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
27/02/2014

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

 

สถาบันพลาสติกจัดการประชุมระดมสมองการจัดหมวดหมู่วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมหารือในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

ณ ห้องประชุม 306 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 3

กลับหน้าหลัก Share