อบรม ฉีดพลาสติก ระดับสูง
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก จัดงานฝึกอบรม "เทคนิคการฉีดพลาสติกระดับสูง รุ่นที่ 3"
26/03/2014

สถาบันพลาสติกจัดการฝึกอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการฉีดพลาสติกระดับสูง รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557

โดย รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม เป็นวิทยากร

กลับหน้าหลัก Share