แนะนำ ปรึกษา เครื่องมือแพทย์ แพทย์ Med
กิจกรรมอื่นๆ
การให้คำปรึกษาแนะนำ "การเพิ่ม Productivity สำหรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ"
1/04/2014
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญชวนองค์กรของท่านสมัครเข้า
ร่วมโครงการให้คำปรึกษา

ด้านการเพิ่ม Productivity โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง

การแพทย์และสุขภาพด้านการเพิ่ม Productivity ฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม
กลับหน้าหลัก Share