สัมมนา โลจิสติก โซ่อุปทาน
กิจกรรมอื่นๆ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "“เส้นทางสู่ความสำเร็จของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ”
20/06/2014

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ”

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557  เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1   แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
จัดโดย  สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม

สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อได้ที่ ....
Scan แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาและส่ง E-mail ได้ที่  
1.    chatpon@yahoo.com  และ  2. logis4u@yahoo.com
สอบถาม/ยืนยันการส่งได้ที่ ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก
โทร : 08-9128-0001, 08-9079-6000
และนายพิพัฒน์พงศ์  เทพมณี  09-0976-1414

กลับหน้าหลัก Share