เยี่ยมชม AEC CMLV
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
ผอ.สถาบันพลาสติก ต้อนรับผู้เข้าชมสถาบันจากกลุ่มประเทศ CMLV
30/07/2014
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2557 ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก
 
ได้ต้อนรับผู้แทนจากประเทศต่างๆ อาทิ กัมพูชา เมียร์มาร์ ลาว และเวียดนาม พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย รวมถึงผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันพลาสติก ให้กับผู้เข้าร่วมงาน จากประเทศกัมพูชา เมียร์มาร์ ลาว และเวียดนาม

โดยได้นำชมเยี่ยมชมห้องนิทรรศการของสถาบันฯ และศูนย์ฯ อบรมของสถาบัน
และพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย

 

กลับหน้าหลัก Share