กิจกรรมอื่นๆ
โครงการคืนความสุขให้น้องด้วยอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด
26/12/2014

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพลาสติก
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จัดโครงการคืนความสุขให้น้องด้วยอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด
ในการนี้ได้มอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาให้กับโรงพยาบาลชุมชนและเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1,000 ชุด โดยอุปกรณ์พ่นยานี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยสถาบันพลาสติก

กลับหน้าหลัก Share