กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก เข้าสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
8/01/2015

              ในวาระวันขึ้นปีใหม่ 

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก 

เข้าพบ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม , 

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม , 

นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม , 

นางสาวพรทิพย์ เฟื่องอารมย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

และ นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

รวมถึงผู้ตรวจราชการ อธิบดีกรม และผู้อำนวยการสำนักงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม

โดยมอบกระเช้าของขวัญและผลิตภัณฑ์ของขวัญจากยางพาราไทยเพื่อเป็นที่ระลึก

ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share