กิจกรรมอื่นๆ
ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้รับรางวัลระฆังทอง สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น
17/06/2015

สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท)
จัดโครงการมอบรางวัล "ระฆังทอง" (บุคคลแห่งปี) ประจำปี 2558
โดย ฯพณฯ นายอำพล เสณาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก
ได้รับรางวัลระฆังทอง สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share