กิจกรรมอื่นๆ
การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเป่าขวดพลาสติก Injection Stretch Blow Molding,ISBM
1/04/2016

สถาบันพลาสติก จัดอบรม การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเป่าขวดพลาสติก Injection Stretch Blow Molding,ISBM วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดย ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาของสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

กลับหน้าหลัก Share