กิจกรรมอื่นๆ
หลักสูตรฝึกอบรม
20/04/2016

สถาบันพลาสติก เปิดอบรมหลักสูตร ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 422

โทรสาร 02-712 3341

E-mail training@thaiplastics.org

กลับหน้าหลัก Share