กิจกรรมอื่นๆ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
14/07/2016

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะเข้าพบ พณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพื่อเข้าจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของงาน Thailand Industry Expo 2016 โดยสถาบันพลาสติกได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการขนาดย่อมเพื่อนำเสนอแก่ นายกรัฐมนตรี  ณ ทำเนียบรัฐบาล

ในโอกาสนี้ท่านได้มีข้อแนะนำ ในการพัฒนางาน วิจัย ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ไปปรับปรุงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึ่งสถาบันพลาสติกก็น้อมรับคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
 

กลับหน้าหลัก Share