กิจกรรมอื่นๆ
ประมวลภาพ สถาบันพลาสติก ร่วมงาน SME Revolution
14/03/2017

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน SME Revolution เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการและผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมรายย่อย ซึ่งในงานนี้ มีการออกบูธของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงิน เพื่อร่วมพัฒนา SME ไทย โดยสถาบันพลาสติก ได้มีการนำนวัตกรรมที่มีการวิจัย พัฒนา ต่อยอดชิ้นงานมาจัดแสดงในงานนี้ด้วย โดยการแสดงผลงานในครั้งนี้ สถาบันฯ ได้นำผลงานทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไปจัดแสดง อาทิ แผ่นรองนั่งสำหรับผู้ป่วยโรคแผลกดทับ อุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืดสำหรับเด็ก เป็นต้น เมือวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา      และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพลาสติก สถาบันไทย-เยอรมัน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาในหัวข้อ SME Revolution เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 โดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ ถอดบทเรียนเยอรมันกับการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

กลับหน้าหลัก Share